Skip to content

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Berngard Design behandler din personlige informasjon. Vi oppfordrer ettertrykkelig om å nøye lese denne personvernerklæringen og våre kjøpsvilkår da du ved besøk på og bruk av innholdet på våre nettsider, samt ved kjøp av produkter og/eller kurs av Berngard Design samtykker i de betingelsene som beskrives i disse.

Sist oppdatert og gjeldende fra 30. juli 2023.

 1. Behandlingsansvarlig

Therese Berngard er behandlingsansvarlig for egen bedrifts behandling av personopplysninger.

 1. Personopplysninger som lagres

Avhengig av tjeneste eller produkt du bestiller lagrer vi med ditt samtykke: epostadresse og navn.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og noe adferdsmønster på våre landingssider og i eposter vi sender ut, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Kontakt- og betalingsinformasjon ved kjøp av produkter og/eller kurs lagres i vårt faktura- og regnskapsprogram Fiken.

 1. Mindreåriges personopplysninger

Berngard Design behandler ikke vitende opplysninger om personer under 18 år.

Dersom personer under 18 år ønsker å melde seg på nyhetsbrevet eller kjøpe produkter/kurs, må dette skje via foresatte eller verge.

Dersom vi gjøres oppmerksom på at vi behandler mindreåriges data, vil vi øyeblikkelig slette alle data vi har om vedkommende fra alle våre systemer og programmer.

 1. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din bestilling via e-post, eventuelt også telefon, SMS, direktemeldinger via sosiale medier som Facebook og Instagram, og  postutsendelser etter ditt samtykke, samt for din påmelding/deltagelse i aktiviteter som for eksempel challenges og kurs i regi av oss, samt fysiske produkter i salg hos oss.

Personopplysninger som MailerLite, vår leverandør av epost/nyhetsbrev, gir oss tilgang på, samt direkte tilbakemeldinger fra registrerte på nyhetsbrevene benyttes for å dokumentere samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, samt måle kvalitet, engasjement og interesse så vi kan forbedre vårt innhold i tråd med hva flertallet av våre abonnenter viser størst interesse for.

Dersom du bruker Apple Mail, kan du velge å aktivisere Apple Mail Privacy Protection. Informasjon om hvordan du aktiverer denne funksjonen finner du her: https://support.apple.com/no-no/guide/ipho

Våre sider på sosiale medier som Instagram og Facebook har også innebygde analyseverktøy for å lage anonymiserte rapporter om hvordan de ulike postene/videoene gjør det, slik at vi kan lage mer innhold i tråd med hva følgere viser størst interesse for.

Berngard Design har valgt å deaktivere bruk av «track opened emails», og bruker ikke Google Analytics for å se hvilke lenker som er blitt klikket på i MailerLite.

De øvrige funksjonene, altså dato og tid for registrering samt antall mottatte eposter, kan ikke deaktiveres fra vår side, så om du ikke ønsker å være med i slik analyse må du ikke abonnere på vårt nyhetsbrev eller benytte våre sider på sosiale medier.

 1. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, e-postadresse, eventuelt adresse, telefon, e-postadresse, organisasjonsnummer benyttes for å oppfylle bestillings – og kjøpsavtaler mellom deg og oss. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6.1b Avtale.

Der du har samtykket vil det vil også opplysningene benyttes til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS, samt direktemeldinger via sosiale medier. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6.1.a Samtykke

Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Kjøpshistorikk og innsikt i adferd i våre poster på sosiale medier benyttes til å gi anbefalinger og promotere våre produkter og tjenester spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse for å utvikle vårt innhold og våre tjenester i henhold til preferansene og interessene til våre besøkende, abonnenter og kunder. Dette er etter personvernforordningens Art.6.1.f Berettiget interesse.

Ditt adferdsmønster på våre landingssider og direkte tilbakemeldinger i våre nyhetsbrev benyttes til å analysere kvalitet (analyse av hvor mange som besøker vår landingsside, hvor mange som bestiller freebee eller melder seg på nyhetsbrevet vårt, hvor mange eposter som har kommet vel frem til din epostadresse, ris og ros eller tilbakemeldinger direkte fra deg når du svarer på nyhetsbrevene), slik at vi kan forbedre og tilpasse vårt innhold i henhold til besøkendes og abonnenters interesser. Grunnlaget for denne behandlingen er også vår legitime interesse etter Art 6.1.f. Berettiget interesse.

Vi minner om at dersom du bruker Apple Mail, så kan du stanse innhenting av informasjon som f eks IP adressen din ved å aktivere Apple Mail Privacy Protection. Se hvordan her: https://support.apple.com/no-no/guide/ipho

Dersom du ikke bruker Apple Mail, har vi dessverre ingen mulighet til å skru av innhenting av de nevnte opplysningene i MailerLite. Det betyr at om du ikke ønsker å være del av slike analyser, så må du ikke melde deg på vårt nyhetsbrev eller bestille freebee fra oss.

Bergard Design behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger ved påmelding til nyhetsbrev etc, ei heller for å levere produkter og/eller kurs.

Vi lagrer dato og klokkeslett for når den enkelte meldte seg på nyhetsbrevet vårt for å kunne dokumentere samtykke i henhold til personvernloven. Dette etter Art. 6.1.f Berettiget interesse.

Ved gruppekursing over Zoom er det naturlig at samtalene kan inkludere informasjon om særlig sensitive eller private opplysninger som vanlige samtaler gjerne kan gjøre. Denne informasjonen snakkes om etter både Art 6.1.a Samtykke og Art. 9.2.a Uttrykkelig samtykke.

Opptak av kursmøter levert over Zoom gjøres med deltakeres dokumenterte samtykke.

Begge parter er også underlagt streng taushetsplikt, det vil si at det er et absolutt krav at det som sies i kursmøter forblir mellom kursholder og deltakere.

Kontakt- og betalingsopplysninger innhentet ved kjøp av produkter og/eller kurs blir lagret i Fiken og vår bank, og disse innhentes etter Art 6.1.c Juridisk forpliktelse til bokføringsloven.

 1. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du velger å avgi på våre nettsider.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider, samt våre landingssider (der du legger igjen epost og eventuelt navn for å melde deg på nyhetsbrev) og i våre nyhetsbrev for å få innsikt i hvordan den enkelte navigerer i disse, hvilke nettsider og nyhetsbrev som har størst interesse, hvor mange melder seg på nyhetsbrev og hvilke nyhetsbrev som kommer frem og ikke, slik at vi kan forsøke å forbedre kvaliteten på dette.

Våre sider på Instagram og Facebook har innebygde anonymiserte analyseverktøy som vi bruker til å se hvilket innhold som gjør det best så vi kan lage mer innhold i tråd med våre følgeres interesser.

Hva gjelder automatiske avgjørelser, benytter ikke Berngard Design seg av noe som anses som slike avgjørelser.

Vi gjør oppmerksom på at denne personvernerklæringen kun gjelder for Berngard Design sine egne nettsider.

Nettlesere, søkemotorer og sosiale medier du benytter deg av har egne personvernerklæringer. For at du skal ha størst mulig kontroll over hvilken informasjon du deler med disse, anbefaler vi at du leser personvernerklæringene deres separat og setter deg inn i hvordan du kan velge hvilke data du deler.

 1. Utlevering av opplysninger til tredjeparter/tredjeland

Den 10.juli 2023 ble et nytt rammeverk for overføring mellom EU og USA lansert og iverksatt med øyeblikkelig virkning. Bergnard Design gjør alle sine overføringer i henhold til loven.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre uten ditt samtykke, med mindre vi er rettslig forpliktet til eller har en dokumentert legitim interesse for det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere.

Mailerlite (nyhetsbrev) og Syse (webhotel og epost) driftes innenfor EU/EØS og er underlagt europeiske personvernlover.

Nettmøteleverandøren Zoom driftes fra USA, og vi har databehandleravtale med dem for å best mulig sikre dine opplysninger.

Vi benytter også sosiale medier som Facebook og Instagram som gir oss anonymisert innsikt i aldersgrupper, lokasjon, hvilke poster som gjør det best og liknende Ved kommunikasjon via direktemeldinger på sosiale medier, lagres brukernavn og innhold i meldingen. Vi er ikke ansvarlig for hva slags informasjon disse sosiale mediene innhenter om deg ellers.

Vi benytter også produkter fra Microsoft og Google til å skape og lagre ulike arbeidsbøker etc. Dersom du åpner/laster ned dokumenter gjennom disse på din telefon/pc/nettbrett oppfordrer vi deg til å lese deres personvernerklæringer og bruksbetingelser separat for at du skal ha størst mulig kontroll over hvilke data du deler med hvem.

Vi benytter også skylagringssystemet iCloud levert av Apple.

Vi minner om at denne personvernerklæringen KUN gjelder for vårt eget foretak og de personopplysningene vi innhenter.

Våre betalings- og regnskapsløsning Fiken lagrer kontakt – og betalingsinformasjon for å etterleve bokføringsloven.

Våre samarbeidspartnere kan innhente andre typer personopplysninger som vi selv ikke gjør og ikke har innsyn i, derfor anbefaler vi at du leser deres personvernerklæringer også:

Syse.no

MailerLite

Facebook/Instagram

Zoom

Fiken

iCloud

DNB bank

Posuva 

 1. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din bestilling/ ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år fra siste kontakt mellom deg og oss, eller på din anmodning så sant ikke det bryter med juridiske forpliktelser eller dokumenterte berettigede interesser.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i minst 5 år i henhold til lovens krav.

Opplysninger innhentet via MailerLite slettes senest 60 dager etter du melder deg av nyhetsbrevet vårt eller ved din forespørsel.

Opptak av gruppeundervisning i Zoom slettes etter 12 måneder dersom ikke annet er samtykket til eller avtalt.

 1. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Det gjøres oppmerksom på at du har rett til

 • Innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg
 • Flytting av egne personopplysninger til andre foretak
 • Retting av feil i opplysningene vi har om deg
 • Å protestere på hvordan vi behandler dine opplysninger
 • Begrensning i vår behandling av dine opplysninger
 • Sletting av opplysninger eller be om å bli glemt.
 • Å få informasjon.

Du har også spesifikke rettigheter i forbindelse med automatiske avgjørelser gjort av dataprogrammer. Du kan lese mer om akkurat disse rettighetene HER.

Berngard Design benytter seg ikke av programmer og systemer som er å betrakte som «automatiske avgjørelser» per definisjon.

Dersom du mener vi har feilbehandlet din informasjon, eller ønsker å benytte deg av rettighetene dine, vil vi be deg om å ta kontakt på epost therese@berngarddesign.no og merke eposten «Personvern», så hjelper vi deg.

Det er også anledning til å klage på vår databehandling til Datatilsynet, men vi håper du vil ta kontakt direkte først så vi kan få løst saken på en enkel og ukomplisert måte.

 1. Personvernombud

Therese Berngard er ansvarlig for at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt av egen bedrift.

 1. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, minst mulig tracking, ingen bruk av Google Analytics, samt ved kryptering og bruk av flere systemer som driftes innen EU/EØS.

Vi har også databehandleravtaler med våre datakontrollere som f eks One.com, MailerLite, Zoom med flere, samt etterfølgelse av Datatilsynets retningslinjer for prosedyre ved avvikshåndtering.

 1. 12Kontaktinformasjon

Henvendelser med spørsmål om hvordan vi behandler dine data eller ønske om å utøve dine rettigheter kan sendes på epost til therese@berngard.no

Vennligst merk eposten med emne «personvern».